10/11/2010

sünonüümidvaene-varatu; kerjuslik; näljarott; näljavares
roheline-haljaslehtroheline; meriroheline; mereroheline
laps-inimeselaps; inimlaps
jooksma- traavima
õpilane-kooliõpilane; koolilaps
sööma-nosima; näksima; näkitsema
ohtlik-hädaohtlik; ohurikas; riskantne,kaelamurdev
meeldima-mokkamööda, meelepärane
väljamõeldis-fantaseering; mõttekujutelm